Gyakori kérdések

Reklamáció és pénzvisszatérítés

Formanyomtatvány az áru visszaküldéséhez 

Ha nem elégedett bármelyik termékünkkel, visszaküldheti nekünk. Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és az eredeti csomagolásban lévő termékekkel együtt küldje el a Reclar szervizközpontba:

Reclar Service Center
Vojtesska 11
Prága 1
110 00, Csehország

Az adásvételi szerződéstől való elállás időpontjának a termék részünkre történő kézbesítésének a napját tekintjük. A 30 napos visszaküldési időszak a Ritual Peeler Gold és Ritual Peeler termékekre vonatkozik.

Töltse le az űrlapot

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT  

1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű rendelkezések (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszai) szabályozzák.

2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős azért, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átveszi az árut:

  1. Az áru rendelkezik az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel
  2. Az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban kerül átadásra
  3. Az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek

3. Ha a vevő nem elégedett a megrendelt áru minőségével, köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni az eladóval a +420 731 911 959 -es telefonszámon. A megrendelő a megrendelt áru átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelés teljesítésének pontosságát. A leszállított árura vonatkozó reklamáció feldolgozásához meg kell adni a rendelésszámot, az áruszámlát és a felhasználó azonosító adatait. Ezen adatok közlése nélkül a reklamációs eljárás nem indítható meg.

4. A jótállási idő a szállított áru fogyasztó általi átvételekor kezd el telni.

5. Ha a vevő a jótállási idő alatt hibát fedez fel a megvásárolt áruban, jogosult reklamációt benyújtani.

5.1. Javítható hibák esetén:

a) jogosult a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő kijavítására

b) jogosult a hibás áru vagy hibás alkatrész cseréjére, kivéve, ha ez nincs arányban a hiba jellegével

c) Amennyiben az a) és b) pontban említett eljárások alkalmazhatatlanok, a vevő jogosult a vételárból nyújtott észszerű árengedményre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra

5.2. Nem javítható hibák esetén:

a) jogosult a hibás áru cseréjére

6. A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre:

a) ha a hibát vagy kárt bizonyítottan nem rendeltetésszerű használat, a használati utasítás megszegése vagy a Vevő egyéb helytelen magatartása okozta

b) ha a hiba vagy kár az áruba történő illetéktelen beavatkozásból vagy mechanikai sérüléséből kifolyólag keletkezett

c) a szokásos elhasználódás vagy vis maior (pl. természeti események) folytán keletkezett hibák.

7. A reklamált árut a vevőnek eredeti csomagolásban, az összes tartozékkal (töltőkábel, táska, fejpánt stb.) együtt kell elküldenie az eladó címére, a vásárlást igazoló bizonylat – szállítólevél és a kísérőlevél – reklamációs jegyzőkönyv másolatával együtt, a hiba rövid leírásával. A reklamáció bejelentésének címe a következő: Reclar Service Center, Vojtesska 11, Prága 1, 110 00, Csehország

8. Az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt az áru átvételéről, továbbá tájékoztatást ad a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás megerősítését és a javítás időtartamát, vagy írásos formában megindokolja a reklamáció elutasítását.

9. Ha a hiba elhárítható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy az térítésmentesen, időben és megfelelő módon elhárításra kerüljön, az eladó pedig köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.

10. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amely megakadályozza, hogy az árut hibátlan termékként megfelelően használják, a vevőnek joga van az áru kicserélésére. Egyéb elháríthatatlan hiba esetén, ha a hiba megismétlődik, és a vevő nem kéri a termék kicserélését, a vevő jogosult a termék árából észszerű árengedményre, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ugyanaz a hiba ismétlődőnek minősül, ha harmadszor is előfordul.

11. A reklamáció a bejelentéstől számított 30 napon belül rendezésre kerül.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016