Kereskedelmi feltételek

Kereskedelmi feltételek

RECLAR SE kereskedelmi társaság székhely:Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosító száma: 108 640 16, bejegyezve a Prágai Városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 134990 ügy termékértékesítés internetes online web áruház révén a következő honlapon: www.reclar.com.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Ezek a kereskedelmi feltételek (tovább a szövegben „kereskedelmi feltételek“) a 110 00 Cseh Köztársaság, Prága 1, Vojtěšská 11 székhellyel rendelkező RECLAR SE s.r.o. kereskedelmi társaság, azonosító szám:
  282 45 091, bejegyezve a Prágai Városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 134990 ügy (tovább a szövegben „eladó“) a Polgári törvénykönyv 89/2012 sz. törvény, 1751 §, 1. bekezdéssel, később előírásokkal módosítva  (tovább a szövegben „polgári törvénykönyv“) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei vannak szabályozva, amelyek az adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy a szerződés alapján jönnek létre   (tovább a szövegben „adásvételi szerződés“), amely az eladó és egy másik természetes személy között van megkötve
  (tovább a szövegben „vevő“) az eladó internetes online webáruházán keresztül. Az eladó internetes webáruházát a www.reclar.hu internet címen (a továbbiakban „honlap”) üzemelteti, mégpedig webes felület révén (a továbbiakban „a webáruház internetes felületén“).
 2. A kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a terméket vásárolni tervező személy jogi személy, vagy olyan személy, aki a termék megrendelésekor a vállalkozói tevékenysége keretében vagy hivatása önálló teljesítése keretében jár el.
 3. A kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekről a felek az adásvételi szerződésben állapodhatnak meg. Az adásvételi szerződésben eltérő megállapodások előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.
 4. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés kizárólag cseh nyelven készülhet.
 5. A kereskedelmi feltételeket az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A jelen rendelkezés nem érinti a korábbi kereskedelmi feltételek hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 1. A honlapon történt regisztráció alapján a vevő beléphet a saját felhasználói felületére. A vevő a saját felhasználói felületéről a termék megrendelését végezheti el (tovább a szövegben „felhasználói fiók“).  Abban az esetben, ha az üzlet internetes felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is, közvetlenül az üzlet internetes felületén keresztül rendelheti meg a terméket.
 2.  Honlapon történt regisztrációkor illetve a termék vásárlásakor a vevő helyes és helytálló adatokat kell, hogy megadjon. A felhasználói fiók adatait a vevő az adatok megváltoztatásakor frissítenie kell.
 3. A belépés a felhasználói fiókba felhasználói névvel és jelszóval van biztosítva. A vevő köteles a felhasználó fiók eléréséhez szükséges információkkal kapcsolatos titoktartást megőrizni.
 4. A vevő nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vevő a felhasználói fiókját több mint 1 évig nem használja, vagy abban az esetben, ha a vevő megsérti az adásvételi szerződés kötelezettségeit (beleértve a kereskedelmi feltételeket is).
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell, hogy mindig elérhető legyen, különös tekintettel a felhasználó hardver és a szoftver szükséges karbantartására, vagy a harmadik fél hardverének és szoftverének karbantartása miatt.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. A termék bármilyen bemutatása a webáruházban csak tájékoztató jellegű és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre a termékekre. A polgári törvénykönyv 1732.§ 2. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek.
 2. Az üzlet internetes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha ezek az áruk származásuk természeténél fogva szokásos postai úton nem küldhetők vissza. A termékek árai ÁFA-val és összes kapcsolódó díjjal vannak megadva. A termék ára addig marad érvényben, amíg az áruház internetes felületén látható. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladót egyénileg megállapodott feltételek melletti adásvételi szerződés megkötésének lehetőségében.
 3. A webáruház tartalmazza a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is. A csomagolással és termékszállítással kapcsolatos költségekről szóló információk a webáruházban csak abban az esetben érvényesek, ha a terméket a Cseh Köztársaság területén kézbesítik, illetve ha nincsen másképp megadva.
 • A termék megrendelése céljából a vevő az üzlet internetes felületén kitölti a megrendelési űrlapot. A megrendelési űrlap különösen a következőkről szóló információkat tartalmazza:a megrendelt termékről (a megrendelt árut a vevő a webáruház elektronikus „bevásárlókocsijába” helyezi),
 • a fizetési módról, a kívánt kézbesítési módról és
 • információt a termék szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban  „rendelés“).
 1. Mielőtt a vevő elküldené a megrendelést az eladónak, lehetősége van a megrendelő űrlapon megadott adatok ellenőrzésére és módosítására, és még lehetősége van a vevőnek a megrendelés során történt hibák észlelésére és kijavítására.
 2. A megrendelést vevő az eladónak a „Megrendelés” gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helytállónak tekinti. Az eladó rendszere a megrendelés átvétele után az átvételt a vevőnek e-mailben automatikusan megerősíti, mégpedig a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésében megadott e-mail címen (a továbbiakban„a vevő e-mail címe“).
 3. Az eladó jogosult a megrendelés jellegének függvényében (termék mennyisége, a vételár nagysága, a várható szállítási költségek) vevő utólagos megerősítését kérni a megrendelésről (például írásban vagy telefonon).
 4. A szerződéses kapcsolat az eladó és a vevő között a megrendelés átvételének megerősítésével (elfogadásával) jön létre, amelyet az eladó a vevő elektronikus címére elektronikus postán küld el.
 5. A vevő elfogadja a távközlési eszközök alkalmazását az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek a távközlési eszközök használatával a szerződéskötéskor keletkezett költségei (például az internetes csatlakozás vagy a telefonbeszélgetés költségei) a vevőt terhelik, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjszabástól.

4. A TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • A termék vételára és a szállításával kapcsolatos esetleges szállítási költségeket a vevő az eladónak a következő módon fizetheti ki:  

a megrendelésben a vevő által megadott helyen történő készpénzes utánfizetés;

banki átutalással eladó UniCredit Bank bankban vezetett 1120267011/2700 számú bankszámlájára (a továbbiakban „eladó bankszámlája”),;

a Global Payments Europe rendszeren keresztül történő utalás;

bankkártyás fizetés;

 1. A vételárral együtt a vevő köteles kifizetni az eladónak a termék csomagolási és szállítási költségeit a szerződésben megállapodott nagyságig. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, a továbbiakban érvényes, hogy a vételár részét képezik a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek is.
 2. Az eladó a vevőtől nem igényel előleget vagy ehhez hasonló jellegű egyéb kifizetéseket.  Ez nem vonatkozik a Kereskedelmi feltételek 4.6 pontjában megadott termék vételárának előre fizetése kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre.
 3. A készpénzes vagy az utánvétes fizetés esetén a termék vételára annak átvételekor esedékes árnak felel meg. A nem készpénzes fizetési mód esetében a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől 7 napig érvényes.
 4. Banki átutalás esetén vevő köteles a vételárat a fizetésre vonatkozó variábilis szimbólum megadásával együtt átutalni. Banki átutalás esetén vevő vételár kifizetési kötelezettsége a megfelelő összeg eladó számláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.
 5. Az eladó különösen abban az esetben jogosult a termék elküldése előtt a teljes vételár kifizetésének követelésére, ha a vevő oldaláról nem történt meg a megrendelés megerősítése (3.6. pont). A polgári törvénykönyv 2119.§ (1) bekezdésének rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek.
 6. A vevőnek eladó által a termék árából biztosított kedvezményе nem szabad együtt kombinálni.
 7. Amennyiben az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy ezt az általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg, az eladó az adásvételi szerződések alapján teljesített fizetésekről adóügyi bizonylatokat - számlákat állít ki vevőnek. Az eladó általános forgalmi adó fizetője. Az adóügyi bizonylatot - a számlát az eladó a beérkezett kifizetés után állítja ki a vevőnek és elektronikus úton küldi el, a vevő elektronikus címére.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári törvénykönyv 1837. § rendelete szerint többek között nem lehet elállni: az adásvételi szerződéstől a termék szállításáról, amely a vevő kívánsága vagy személye szerint volt módosítva, az adásvételi szerződéstől a termék szállításáról, amely terméke gyorsan romlik vagy a szállítás után szétválaszthatatlanul össze lett keverve más termékkel, a zárt csomagolásban történő szállításra vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a felhasználó a csomagolásból kivett és higiénikus okokból már nem lehet visszaküldeni és az adásvételi szerződéstől az audio- vagy videofelvétel lejátszó illetve PC programok szállításáról, ha az eredeti csomagolás már meg van sértve.
 2. Ha nem a Kereskedelmi Feltételek 5.1 cikkelyben megadott vagy egyéb esetről van szó, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a vevőnek az áruk kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül joga van elállni az adásvételi szerződéstől, abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész leszállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást a fenti mondatban megadott időn belül kell elküldeni az eladó által megadott módon és címre. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő a következő címre küldheti el: Mail Step a.s. -RECLAR, 193 00 Cseh Köztársaság, Prága 9 - Horní Počernice, Do Čertous 2760/10.
 3. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetében a Kereskedelmi feltételek 5.2 pontja szerint az adásvételi szerződés a kezdettől szűnik meg. A vevő a terméket az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell, hogy küldje az eladó címére. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor őt terheli a termék visszaküldési költsége, még abban az esetben is, ha a termék természete miatt a postai szállítás nem lehetséges.
 4. Abban az esetben, ha a vevő a Kereskedelmi feltételek 5.2 pontja alapján áll el az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó az elállás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, ugyanolyan módon köteles visszatéríteni a vevő által kifizetett összeget, ahogyan az eladó a vevőtől kapta. Az eladó csak a vevő által visszaküldött termék esetében jogosult a vevő által nyújtott szolgáltatás visszatérítésére vagy egyéb módon, ha ebbe a vevő beleegyezik és ezzel nem okoz a vevőnek többlet költséget. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó nem köteles a termék vevő általi visszaküldési időtől hamarabb visszatéríteni a vevő által kifizetett összeget.
 5. Az eladó jogosult a termékben esett kár összegének levonására a visszatérítendő vételár összegéből.
 6. Amikor eladó a polgári törvénykönyv 1829.§ 1. bekezdésének rendelkezései értelmében jogosult elállni a szerződéstől, az eladó szintén jogosult a szerződéstől elállni bármikor addig, amíg vevő át nem veszi a terméket.
 7. Ebben az esetben az eladó a vevőnek haladéktalanul visszatéríti a vételárat, banki átutalással a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 8. Amennyiben az áruval együtt az eladó ajándékot is nyújt a vevőnek, az eladó és vevő között létrejött ajándékozási Szerződés létrejöttének feltétele, hogy amennyiben bekövetkezik a Szerződéstől való elállás (az eladó vagy a vevő részéről), az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékkal kapcsolatban hatályát veszíti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaküldeni az eladónak.

6. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

 1. Abban az esetben, ha a szállítási mód a vevő külön kérése szerint van meghatározva, akkor a vevő viseli a kockázatot és a szállítási móddal kapcsolatos többlet költségeket.
 2. Ha az eladó az adásvételi szerződés értelmében a terméket a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre köteles leszállítani, vevő köteles a terméket a szállításkor átvenni.
 3. Ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismét kézbesíteni kell, vagy a megrendelésben eltérő módon kell kézbesíteni, vevő köteles az újbóli termék kézbesítéssel kapcsolatos költségek megfizetésére, illetve a kézbesítési móddal kapcsolatos költségek rendezésére.
 4. A termék átvételekor a szállítótól a vevő köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és ha sérülést észlel, ezt azonnal köteles jelezni a szállítónak. Ha a csomagoláson a csomagolásba történő jogosulatlan hozzáférés nyomai fedezhetők fel, vevő nem köteles átvenni szállítótól a küldeményt.
 5. A felek termékszállítással kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha az eladó ilyeneket kiadott.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

  1. A Szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit az általánosan kötelező jogszabályok (különösen a polgári törvénykönyv 1914-1925.§-ai, a 2099.-2117.§-ai és a 2161.-2174.§-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított 1992. évi 634. sz. törvény) szabályozzák.
  2. Az eladó felelősséget vállal, hogy a termék a vevő általi átvételekor hibátlan. Az eladó különösen azért vállal felelősséget, hogy abban a pillanatban, amikor a terméket vevő átvette:
   1. a kiszállított termék rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről megállapodtak, ha hiányzik ilyen megállapodás, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt vagy reklámozott, vagy amelyeket a vevő elvárhat, tekintettel a termék jellegére,
   2. a termék alkalmas az eladó által közölt rendeltetési célra, vagy amelyre a terméket általában használják,
   3. a termék megfelel a szerződéses vagy a bemutatott minta minőségének, ha a minőséget vagy a bemutatást a szerződéses minta szerint vagy a bemutatódarab alapján határozták meg,
   4. megfelelő minőségű, méretű vagy tömegű és
   5. a termék megfelel a jogi előírásoknak.
  3. A kereskedelmi feltételek 7.2 cikkében szereplő rendelkezéseket nem alkalmazzák a hibák miatt csökkentett áron értékesített termékekre, a szokásos kopás miatt elkopott termékekre, a használt termékre a használatnak vagy a kopásnak megfelelő hibák mellett, amellyel a termék a vevő által történő átvételekor rendelkezett, vagy a termék jellegéből következik be.
  4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy kell tekinteni, hogy a termék már az átvétel pillanatában hibás volt. Vevő jogosult a hibákból eredő jogai érvényesítésére, amely a fogyasztási cikkben az átvételtől számított huszonnégy (24) hónapon belül jelentkezik.
  5. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladóval szemben annak székhelye címén gyakorolja, ahol a panasz elfogadása a kínálatban lévő áruk tekintetében lehetséges.
  6. A felek a termékhibákból eredő felelősségével kapcsolatos jogokat és kötelezettséget az eladó reklamációs rendje szabályozza.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A vevő a termék tulajdonjogát a termék vételárának maradéktalan kifizetése után szerzi meg.
 2. Az eladó a vevővel kapcsolatban nem köteles elfogadni semmilyen viselkedési kódexet a ptk. 1826.§ 1. bekezdés e) pontja értelmében.
 3. A fogyasztói panaszokat az eladó a support@reclar.cz e-mail címen keresztül intézi. A fogyasztói panaszok ügyintézésének eredményéről az eladó a vevő e-mail címére küld értesítést.
 4. Az ADR-nek megfelelő Cseh Kereskedelmi Felügyelet (a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése) felel az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért, a felügyelet székhelye 120 00 Prága, Štěpánská 567/15, IČ (cégjegyzékszám): 000 20 869, web oldal: https://adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címen található on-line vitarendezési platformot az adásvételi szerződés alapján, az eladó és a vevő közötti vitás ügyek rendezésére lehet használni.
 5. A 120 00 Cseh Köztársaság, Prága-2, Štěpánská 567/15 székhellyel rendelkező Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, internet elérési címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz, az EU parlament és az Európai Tanács 2013. április 21-ei 524/2013 sz. rendelete a fogyasztói viták rendezéséről, valamint a módosított 2006/2004 sz. (ET) és a 2009/22/ES (a fogyasztói jogviták on-line rendezéséről) irányelvek szerint, kapcsolattartó pontként szolgál.
 6. Az eladó a kereskedelmi engedély alapján jogosult az áruk értékesítésére. A kereskedelem ellenőrzését a hatásköre keretében a megfelelő kereskedelmi hivatal látja el. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság többek között felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992 sz. törvény betartását.
 7. A vevő a polgári törvénykönyv 1765. §-ának 2. bekezdése értelmében vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (az általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében a vevőre vonatkozó információszolgáltatási kötelezettség ( a továbbiakban: „GDPR rendelet“), amely a vevő személyes adatainak feldolgozására vonatkozik az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződés tárgyalása és az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából.

10. AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELKÜLDÉSE ÉS A SÜTIK MENTÉSE

 1. A vevő elfogadja az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól és bizonyos törvények módosításáról szóló többször módosított 2004. évi 480. törvény 7.§ 2. bekezdése értelmében, az üzleti információk továbbítását az eladó részéről a vevő elektronikus levelezési címére vagy telefonszámára.Az eladó a vevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a tájékoztatási kötelezettségét az üzleti információk elküldésének céljaira a GDPR 13. cikke értelmében egy különleges dokumentummal teljesíti.
 2. A vevő engedélyezi az úgynevezett sütik számítógépére mentését. Amennyiben a vevő végre tudja hajtani a vásárlást a webáruházban, és teljesíteni tudja az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit az úgynevezett sütik a vevő számítógépére történő mentése nélkül is, a vevő az előző mondat szerinti beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonhatja.

11. KÉZBESÍTÉS

 1. A vevőnek az e-mail címére lehet kézbesítve.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Ha a webáruház használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létesített jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy ezeket a Cseh Köztársaság jogrendje szabályozza. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztót, aki végfelhasználó, a törvény rendelkezései által biztosított oltalom alól, amelytől a szerződés alapján nem lehet eltérni, és amelyet egyébként az Európai Parlament és az Európai Tanács 2008. június 17-i 593/2008 / ET rendelet 6. cikkének 1. bekezdése alapján alkalmaznának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (római I).
 2. Amennyiben a kereskedelmi feltételek bármelyik rendelkezése hatályon kívül került vagy érvénytelenné vált, az érvénytelen rendelkezés helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére.
 3. Az adásvételi szerződést és a kereskedelmi feltételeket eladó elektronikus formában tárolja, ami nem elérhető.
 4. Az eladó elérhetősége: kézbesítési cím Cseh Köztársaság,110 00 Prága-1, Vojtěšská 11, e-mail cím support@reclar.com .

Prága, 1.7.2021

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016